SỬ TÀU XUYÊN TẠC NHỮNG GÌ
Chấn Hưng Phong Thủy phongthuythaicuc 27/05/2018

1. Những vị khai thiên lập địa đầu tiên – Tam Hoàng còn gọi Tam Vương. Tân quốc văn (quyển 5 bài I) có viết “Hỏa thực thủy ư Toại Nhân, súc mục thủy ư Phục Hy, giá sắc, y dược thủy ư Thần Nông”. Các vị[...]

Hotline: 08.9669.38.36