Tag Archives: Luận giải Nữ

Luận giải Nữ – Nhâm Thân 1992 năm 2018

Luận giải Nữ Nhâm Thân 1992 năm 2018 – SAO: THỦY DIỆU là có chuyện buồn: Xấu – HẠN: TOÁN TẬN là Trở ngại, va vấp: Xấu – VẬN NIÊN: Kê giáp Viên (Gà về vườn): Tốt – MẠNG: KIM gặp năm MỘC là Tương khắc: Xấu – ĐỊA CHI: Tuổi THÂN gặp năm TUẤT […]

Hotline: 0973.527.216