Ngũ Hành: Hành hỏa – Lư Trung Hỏa
Phong Thủy Ngũ Hành phongthuythaicuc 23/03/2016

Vũ trụ bao la rộng lớn nhưng tuân theo những quy luật cơ bản. Các nhà triết học, lý số phân chia vật chất thành 5 nhóm cơ bản gồm có kim – mộc- thủy- hỏa- thổ. Sự phân chia cơ bản này chưa đủ cụ thể[...]

Hotline: 08.9669.38.36