Tag Archives: Lư Trung Hỏa

Ngũ Hành: Hành hỏa – Lư Trung Hỏa

Vũ trụ bao la rộng lớn nhưng tuân theo những quy luật cơ bản. Các nhà triết học, lý số phân chia vật chất thành 5 nhóm cơ bản gồm có kim – mộc- thủy- hỏa- thổ. Sự phân chia cơ bản này chưa đủ cụ thể để diễn tả thế giới vật chất nên […]

Hotline: 0973.527.216