Ngũ Hành: Hành Kim– Kim bạch kim
Phong Thủy Ngũ Hành phongthuythaicuc 24/07/2017

Thánh nhân xưa miêu tả vũ trụ bằng 8 quẻ, rồi nghiên cứu sáng tạo ra kinh dịch với 64 quẻ miêu tả các trạng thái, quy luật của vũ trụ và cuộc sống nhân sinh. Sáu tư trạng thái này áp dụng phi thời gian và[...]

Hotline: 08.9669.38.36