Tag Archives: ĐÀN ÔNG MỆNH HỎA

TỔNG QUAN VỀ NGƯỜI ĐÀN ÔNG MỆNH HỎA

** Hành Hỏa chỉ mùa hè, lửa và sức nóng. Hỏa có thể đem lại ánh sáng, hơi ấm và hạnh phúc, hoặc có thể tuôn trào, bùng nổ và sự bạo tàn. Ở khía cạnh tích cực, Hỏa tiêu biểu cho danh dự và sự công bằng. Ở khía cạnh tiêu cực, Hỏa tượng […]

Hotline: 0973.527.216