Tag Archives: Đại trạch thổ

Ngũ Hành: Hành thổ – Đại trạch thổ

Phong Thủy Thái Cực – Ngũ Hành: Hành thổ – Đại trạch thổ

Đọc truyện thần thoại Sơn Tinh – Thủy Tinh ta thấy viết: Sơn Tinh có tài lạ, vẫy tay về phía Tây, phía Tây nổi cồn bãi, vẫy tay về phía đông, phía Đông mọc lên cánh đồng lúa. Cuộc đấu tranh chống lại thiên tai lũ lụt của cha ông được ghi dấu qua […]

Hotline: 0973.527.216