Tag Archives: Đại hải thủy

Hành Thủy: Đại hải thủy

Phong Thủy Thái Cực – Hành Thủy: Đại hải thủy

Nước là thành phần không thể thiếu đối với sự sống. Trong cơ thể người 65%_70% là nước. Trên Trái đất nước cũng chiếm một thể tính lớn (nếu so sánh thể tích, diện tích của các đại dương gộp lại chắc chắn hơn hẳn mấy dần diện tích của lục địa). Người Hy Lạp […]

Hotline: 0973.527.216