Chổi quét nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy
Chấn Hưng Phong Thủy,Phong Thủy Gia Đình phongthuythaicuc 17/04/2018

Chổi quét nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy. Không nên để tùy tiện! Về cơ bản, nhà nào cũng có ít nhất 1 cây chổi, nhà nào rộng, có sân vườn thì sẽ có khoảng 2 đến 3 cây. Trong quan niệm xưa, chổi đại diện[...]

Hotline: 08.9669.38.36