Tag Archives: Chổi quét nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy

Chổi quét nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy

Chổi quét nhà cũng ảnh hưởng tới phong thủy. Không nên để tùy tiện! Về cơ bản, nhà nào cũng có ít nhất 1 cây chổi, nhà nào rộng, có sân vườn thì sẽ có khoảng 2 đến 3 cây. Trong quan niệm xưa, chổi đại diện cho những điều không may mắn. Ví dụ […]

Hotline: 0973.527.216