Tag Archives: CANH NGỌ

CANH NGỌ 1990 RỘNG RÃI, HÀO PHÓNG, NHƯNG CỰC KÌ NÓNG TÍNH

Canh là kim, chữ Ngọ là Hỏa, bản chất của người Canh Ngọ là đã có sự mâu thuẫn rồi, bởi vì Hỏa tiêu Kim, và nạp âm của Canh Ngọ là Lộ Bàng Thổ, tính cách của Lộ Bàng Thổ, mà thổ dương thì vô cùng nóng nảy và quật cường. Bản chất thì […]

Hotline: 0973.527.216