Category Archives: Mặt Phật Bản Mệnh

THỈNH PHẬT BẢN MỆNH RƯỚC PHÚC VÀO NHÀ TIÊU TRỪ TAI HỌA

phật bản mệnh - phong thủy thái cực

Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Phật bản mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng, mỗi vị có nhiều công đức mang tính chất […]

PHẬT BẢN MỆNH CHO 12 CON GIÁP

phật bản mệnh - phong thủy thái cực

✔ Người sinh năm Tý sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Quan âm nghìn tay – vị thần tượng trưng cho sự nhân ái, từ bi. Ngài sẽ giúp bạn hóa giải mọi khó khăn, vượt qua các trở ngại một cách thuận lợi để có cuộc sống bình an, hạnh phúc […]

Hotline: 0973.527.216