THỈNH PHẬT BẢN MỆNH RƯỚC PHÚC VÀO NHÀ TIÊU TRỪ TAI HỌA
Chấn Hưng Phong Thủy,Mặt Phật Bản Mệnh phongthuythaicuc 29/05/2018

Phật bản mệnh được biết đến như một trong những vị hộ mệnh, người đem đến điều tốt lành, bình an, sức khỏe, may mắn và giúp bảo vệ mọi người trong cuộc sống. Phật bản mệnh của mỗi tuổi, mỗi giới là một vị riêng, mỗi[...]

PHẬT BẢN MỆNH CHO 12 CON GIÁP
Chấn Hưng Phong Thủy,Mặt Phật Bản Mệnh,Phật Bản Mệnh,Vật phẩm Phong Thủy phongthuythaicuc 27/05/2018

✔ Người sinh năm Tý sẽ nhận được sự phù hộ, độ trì của Phật Quan âm nghìn tay – vị thần tượng trưng cho sự nhân ái, từ bi. Ngài sẽ giúp bạn hóa giải mọi khó khăn, vượt qua các trở ngại một cách thuận lợi[...]

Hotline: 08.9669.38.36