Monthly Archives: Tháng Bảy 2017

Ngũ Hành: Hành Kim– Kim bạch kim

Phong Thủy Thái Cực – Ngũ Hành: Hành Kim– Kim bạch kim

Thánh nhân xưa miêu tả vũ trụ bằng 8 quẻ, rồi nghiên cứu sáng tạo ra kinh dịch với 64 quẻ miêu tả các trạng thái, quy luật của vũ trụ và cuộc sống nhân sinh. Sáu tư trạng thái này áp dụng phi thời gian và không gian nghĩa là nó như một định […]

Ngũ Hành: Hành Kim– Thoa xuyến kim

Phong Thủy Thái Cực – Ngũ Hành: Hành Kim– Thoa xuyến kim

Trong họ hàng dòng kim loại, có những loại cứng nhất (Kiếm Phong Kim), có những loại tiềm ẩn, sâu kín nhất (Sa Trung Kim, Hải Trung Kim) nhưng quý nhất trong họ hàng nhà kim ấy chính là Thoa Xuyến Kim. Một xã hội phát triển cao thì kỹ nghệ về làm đồ trang […]

Hotline: 0973.527.216