Ngũ Hành: Hành Mộc – Đại lâm mộc
Phong Thủy Ngũ Hành phongthuythaicuc 23/03/2017

Cây cối trong rừng bạt ngàn vô tận. Hán văn ghép hai chữ Mộc đứng cạnh nhau để tượng hình, ký hiệu nhiều cây hợp lại. Như xã hội loài người có người giỏi, người vụng, có người phi thường và có người tầm thường. Một rừng[...]

Hotline: 08.9669.38.36