Monthly Archives: Tháng Một 2017

Ngũ Hành: Hành thổ – Bích thượng thổ

Phong Thủy Thái Cực – Ngũ Hành: Hành thổ – Bích thượng thổ

Trong Tử vi đẩu số có một cách cục đặc biêt đó là “Nhật nguyệt chiếu bích”, cách cục này có đặc điểm mệnh an tại Mùi, có hai sao Thái dương, Thái âm đồng cung tại Sửu xung chiếu, hoặc Thái dương tại Mão, Thái âm tại Hợi hội chiếu. Người có cách cục […]

Hotline: 0973.527.216