Monthly Archives: Tháng Mười 2016

Ngũ Hành: Hành thổ – Sa trung thổ

Ở đồng bằng Hoa Bắc do con sông Hoàng Hà bồi đắp có một loại đất có nguồn gốc hình thành rất kỳ lạ đó là đất Lớt hay còn gọi là đất Hoàng Thổ. Đất này được hình thành như thế nào? Tại khu vực thượng lưu sông Hoàng Hà có rất nhiều các […]

Ngũ Hành: Hành thổ – Đại trạch thổ

Phong Thủy Thái Cực – Ngũ Hành: Hành thổ – Đại trạch thổ

Đọc truyện thần thoại Sơn Tinh – Thủy Tinh ta thấy viết: Sơn Tinh có tài lạ, vẫy tay về phía Tây, phía Tây nổi cồn bãi, vẫy tay về phía đông, phía Đông mọc lên cánh đồng lúa. Cuộc đấu tranh chống lại thiên tai lũ lụt của cha ông được ghi dấu qua […]

Hotline: 0973.527.216