Ngũ Hành: Hành hỏa – Phúc đăng hỏa
Phong Thủy Ngũ Hành phongthuythaicuc 23/08/2016

Trong các kỳ thế vận hội người ta thường có một nghi lễ đó là lễ rước đuốc. Lễ rước đuốc này có ý nghĩa thế nào. Thứ nhất tưởng nhớ vị thần Promete lấy lửa trên đỉnh Olimpia xuống cho nhân loại. Thứ hai nêu cao[...]

Hotline: 08.9669.38.36