Monthly Archives: Tháng Tám 2016

Ngũ Hành: Hành hỏa – Phúc đăng hỏa

Trong các kỳ thế vận hội người ta thường có một nghi lễ đó là lễ rước đuốc. Lễ rước đuốc này có ý nghĩa thế nào. Thứ nhất tưởng nhớ vị thần Promete lấy lửa trên đỉnh Olimpia xuống cho nhân loại. Thứ hai nêu cao tinh thần thượng võ, thi đấu cống hiến […]

Hotline: 0973.527.216