Monthly Archives: Tháng Bảy 2016

Ngũ Hành: Hành hỏa – Tích lịch hỏa

Trong tiểu thuyết Thủy Hử của Thi Nại Am có một nhân vật tên là Tích Lịch Hỏa – Tần Minh. Nhân vật này nổi tiếng tính nóng như lửa, võ công cao cường, tác phong nhanh như điện lại được mọi người yêu mến về sự thẳng ngay, bộc trực của mình. Và giống như vậy cũng có […]

Hotline: 0973.527.216